POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY / POLAND SEE MORE – HALF-PRICE WEEKEND

Odkryj piękno Zamościa w korzystnych cenach!

Specjalnie przygotowana oferta noclegowa w obniżonych o 50% cenach – brzmi jak marzenie? Dzięki Ministerstwu Sportu i Turystyki oraz Polskiej Organizacji Turystycznej dwa razy do roku staje się ono rzeczywistością.

Zapraszamy do Miasta Idealnego!!!

Discover the beauty of Zamość at favourable prices!

Specially prepared accommodation offer at discounted prices of 50% – sounds like a dream? Thanks to the Ministry of Sport and Tourism and the Polish Tourist Organisation, it becomes a reality twice a year.

We invite you to the Ideal City!

 

Informacje i rezerwacje / Information and reservations:

e-mail: recepcja@hotelzamojski.pl
tel. 84 639 25 16